Kelas XI MIPA 3

berkali-kali saya mendapatkan kelas ini untuk menjadi wali kelasnya, rupanya angka 3 selalu melekat dalam hidup saya di sekolah ini.

Kenangan tahun 2021 bersama mereka.