KEHADIRAN XI MIPA 4

Senin, 22 Februari 2021 sudah ada kehadiran yang signifikan dari siswa kelas ini yang diurutkan berdasarkan waktu pengisian. Yang belakangan mendapat pengurangan karena mengisi tidak setelah 9.30 sampai 9.45 wib. Berarti menggunakan link yang berbagi.

Agar menjadi perhatian

2/22/2021 9:35:07Muhammad Arif WibowoXI MIPA 4
2/22/2021 9:35:24Bima Arya FadhilahXI MIPA 4
2/22/2021 9:35:34Fustin Putri GhoniaXI MIPA 4
2/22/2021 9:35:46Ria FitrianiXI MIPA 4
2/22/2021 9:35:51Anaknda fauzanXI MIPA 4
2/22/2021 9:35:51arva geovanni steven mihingXI MIPA 4
2/22/2021 9:35:55Elbert Dapot PardosiXI MIPA 4
2/22/2021 9:35:57Aldi Permana putraXI MIPA 4
2/22/2021 9:36:03Ferry WahyudiXI MIPA 4
2/22/2021 9:36:05Agnes Angelina SavierXI MIPA 4
2/22/2021 9:36:09aurelia qlava nadaXI MIPA 4
2/22/2021 9:36:18Tabita Hayu Panca MurtiXI MIPA 4
2/22/2021 9:36:20Anaknda fauzanXI MIPA 4
2/22/2021 9:36:26Joy Amabel Putri NababanXI MIPA 4
2/22/2021 9:37:24Nabila AnastasyaXI MIPA 4
2/22/2021 9:37:39Steve David Alessandro HosangXI MIPA 4
2/22/2021 9:37:39Diandra Nanjaya PidjathXI MIPA 4
2/22/2021 9:37:44Nabila Rifani NasutionXI MIPA 4
2/22/2021 9:38:04Chi Chi Lia TiaraXI MIPA 4
2/22/2021 9:38:19Yati MaulianiXI MIPA 4
2/22/2021 9:38:21Susilo Tri WibowoXI MIPA 4
2/22/2021 9:38:24Jody ArianantoXI MIPA 4
2/22/2021 9:38:38Reynald MarcelinovantoXI MIPA 4
2/22/2021 9:39:25Rina SeruyanaXI MIPA 4
2/22/2021 9:39:33Elna Zhahrina RamadhaniXI MIPA 4
2/22/2021 9:39:52Otniel Theo Putra KingXI MIPA 4
2/22/2021 9:42:08Adinda Martha AngelineXI MIPA 4
2/22/2021 9:42:18Zahwa Aurelia N.XI MIPA 4
2/22/2021 9:42:45Kevin maleakhiXI MIPA 4
2/22/2021 9:43:00Anaztasia Glaudia VireraXI MIPA 4
2/22/2021 9:43:33Tita karensiaXI MIPA 4
2/22/2021 9:44:07allyza fabiandraXI MIPA 4
2/22/2021 9:51:24Ivanna MarvellaXI MIPA 4
2/22/2021 9:52:45Devina puja agustinXI MIPA 4
2/22/2021 10:05:42Deisya Aulia RagandhiXI MIPA 4
2/22/2021 10:20:49Fatih atha adhika nugrahaXI MIPA 4
2/22/2021 11:15:06Ivanna MarvellaXI MIPA 4
Ada yang baru mengisi 11.15 wib dan di atas 9.46 wib

Jumlah siswa 36 orang dan ada yang mengisi dobel …