Hukum 1 Newton

Dasar animasi pada alamat ini http://www.physics-chemistry-interactive-flash-animation.com/mechanics_forces_gravitation_energy_interactive/newton_s_first_law_of_inertia.htm

hk1newton

Pada animasi ini gerakkan kereta berwarna merah dengan anak timbangan di atasnya digeser ke kiri hingga memepet tembok, kemudian kereta nanti akan bergerak dan perhatikan grafik yang dibentuk.

Untuk memulai baru, klik New Try, kotak-kotak yang ada di atas aparatus kereta dapat dicentang atau dihilangkan tanda centangnya sesuai keinginan.

Animasi ini bertujuan untuk melihat besar gaya dan kecepatan yang dihasilkan akibat inersia dari gaya pegas.

Massa benda dapat diubah-ubah atau diganti-ganti, buatlah tangkapan layar setiap kali grafik dibentuk (digambar), kemudian grafik tersebut dianalisa agar dapat diperoleh kesimpulan dari percobaan Hukum 1 Newton.

Pada intinya, hukum 1 Newton menyatakan keadaan lembam (inersia), suatu keadaan di mana benda berusaha mempertahankan kecenderungan kedudukannya yang sudah PW …