Penilaian Kelas

Yang dinilai dalam kelas XI selain hasil Ujian Akhir Semester juga berdasarkan hasil lembar pengamatan, hasil presentasi, selain hasil ulangan harian masing-masing. Termasuk di dalamnya penilaian perilaku dari classdojo.com
Masa-masa seperti ini memungkinkan semua peserta didik kehilangan arah dan menjadi malas, namun biarlah itu adalah reward dari segala usaha mereka